De Vlaamse Olympiade Vereniging (VOV) is de koepelorganisatie van de Pangea-wiskundequiz , de Sociale Wetenschappen Olympiade en de tekenwedstrijd “Kunst van het Samenleven” . Vertrekkend vanuit het motto “elk kind is talentvol” wil VOV de verborgen talenten van onze jongeren naar boven brengen, en dit via uitdagende wedstrijden.

Leren hoeft niet noodzakelijk saai te zijn. Met haar speelse olympiades wil VOV daarom vaardigheden stimuleren zoals creativiteit, kritisch denken, efficiënt communiceren, en analytisch en probleemoplossend denken. Door volop in te zetten op talent hoopt VOV het zelfvertrouwen en de ambitie van jongeren aan te wakkeren.