Onze tekenwedstrijd Kunst van het Samenleven is bedoeld voor alle kinderen van lager en secundair onderwijs. Wij hopen zo een diverse groep kinderen samen te brengen die elk hun visie op het centrale thema op papier zetten. In de finale zullen de beste tekeningen tentoongesteld en beloond worden, maar wij willen vooral leerlingen van alle leeftijden stimuleren om te tekenen en na te denken over het thema. Wanneer op school het thema ook buiten de tekenles gaat leven, zijn wij pas echt in onze opdracht geslaagd.

Elk kind kan leren tekenen. Kleine kinderen krijgen vaak een blad papier om zich in stilte bezig te houden, zowel thuis als op school. Ook op de middelbare school wordt er getekend in de lessen plastische opvoeding. Daarnaast worden tekeningen gebruikt door psychologen om de innerlijke wereld van kinderen te bestuderen.

Een tekening is een krachtig communicatiemiddel, want een beeld zegt soms meer dan 1000 woorden. Met een tekening kan de leerling een boodschap, een idee of een wens uitdrukken. Een kind kan in zijn of haar tekening een trauma stoppen, of de droom om later een bepaald beroep uit te oefenen.

De ontwikkeling van een kind heeft een invloed op zijn of haar tekeningen. Wij willen de kleinste en iets oudere kinderen stimuleren dit middel te gebruiken om hun gevoelens uit te drukken, die misschien niet onder woorden te brengen zijn. Wanneer de kinderen ouder worden, worden hun ervaringen talrijker en hun blik op de wereld ruimer. Met het opgelegde thema hopen wij de kinderen te doen nadenken over onze maatschappij en hen te stimuleren hier creatief mee aan de slag te gaan. Door te tekenen, kunnen kinderen hun zelfvertrouwen en verbeelding opbouwen en hun talenten ontdekken.

Bezoek zeker onze vernieuwde website: http://tekenwedstrijd.be/