De afgelopen jaren is de bezorgdheid over maatschappelijke betrokkenheid en interesse van jongeren toegenomen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat Vlaamse jongeren minder begaan zijn met burgerschap en maatschappelijke fenomenen. De samenleving waarin de jongeren vandaag opgroeien, benadrukt persoonlijke verantwoordelijkheid en stelt het individu centraal.

Om de maatschappelijke cohesie te vergroten en het bewustzijn van de jongeren voor sociale problemen aan te wakkeren hebben we het initiatief genomen om de Sociale Wetenschappen Olympiade te organiseren. Immers menswetenschappen en burgerschapseducatie verzachten de zeden en doen het begrip voor de medemens en zijn leefwereld groeien.

SOWO is de eerste olympiade in België die sociale thema’s zoals Sociale Cohesie, Onderwijs, Gezondheid, Economie Media en Mensenrechten behandelt. De grote opkomst en interesse bewijst dat onze jongeren ook iets te zeggen hebben over de samenleving waarin we leven. Hun stem zal nieuw leven blazen in de samenleving die moedeloos naar de toekomst uitkijkt.

Bezoek zeker onze vernieuwde website: www.sowo.be