• Elk kind is talentvol en verstandig. Door het organiseren van olympiades ervoor zorgen dat deze kinderen hun intelligentie ontdekken zoals; mathematische intelligentie, sociale intelligentie, emotionele intelligentie.
  • Organiseren en ontwikkelen van olympiades, seminaries en projecten om de leerlingen aan te moedigen voor en te informeren over de verschillende soorten wetenschappen.
  • Wetenschappen tot leven brengen door de schoolse kennis toe te passen in het dagelijks leven. De betrokkenheid bij natuur, milieu, landschap en universele waarden vergroten en dit in functie van het zoeken naar maatschappelijk volwaardige oplossingen.
  • De nieuwsgierigheid van de studenten richten naar maatschappelijke problemen en de mogelijkheid geven om het bewustzijn voor sociale thema’s te vergroten. Door het organiseren van olympiades hen aanmoedigen tot het ontdekken en het tot uiting brengen van hun talenten voor kunst, cultuur, literatuur, poëzie, sport, wetenschappen…
  • Stimuleren van zelfvertrouwen, sociale cohesie, sociale vaardigheden, teamwork en het ontwikkelen van vaardigheden zoals verbeelding, onderzoek, interpretatie en presentatie. De kans geven om zichzelf als persoon verder te ontplooien.
  • Sensibiliseren voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek.
  • Ontmoetingen tot stand brengen met leerlingen en hun rolmodellen zodat ze hun horizon kunnen verruimen en zich motiveren voor hun schoolloopbaan.

De bovenstaande doelstellingen zullen bereikt worden door het organiseren van interscolaire wedstrijden waaraan op klassikale of individuele basis wordt deelgenomen. Aan deze doelstellingen zal voldaan worden door het organiseren van olympiades inzake sociale wetenschappen, wiskunde en kunst.